Jesper Buch: Det gode jobbintervjuet for frisører

Jesper Buch: Det gode jobbintervjuet for frisører
28. mars 2018 Anders Sørensen

Jesper Buch har stor erfaring med ansettelse av frisører til salongen sin. Han vet derfor hva man må være oppmerksom på ved jobbintervjuet for å finne den helt riktige medarbeideren til salongen. Det kan koste både tid og penger å ansette feil person, og derfor kommer Jesper Buch her med noen gode råd til jobbintervjuet.

Forberedelse til jobbintervjuet er et must

Det er essensielt for et positivt utbytte å være velforberedt til jobbintervjuet med en ny potensiell medarbeider. Det er viktig at du kan agere avslappet og med overskudd til å lytte. Vel å merke lytte med en intensitet som får deg til å føle personen og ikke bare høre personen. Jeg har en idé om at jobbintervjuet ofte skjer i et presset arbeidsmiljø. Presset i den forstand at det faktisk mangler en medarbeider for å utfylle den fulle arbeidsmengden som er pålagt salongen.

Derfor skal du:

 • Sørge for at ansøkeren føler seg velkommen, ventet og veltilpass.
 • Sørge for at det er vann på bordet til søkeren.
 • Sørge for at spenningen roer seg. Byd på en kopp kaffe/te eller annet du ville by din kunde i stole på, for å oppnå personens tillit og ro.
 • Sett av god tid til samtalen. Alt under 1 time er for lite. Start første del av samtalen med loose talk. Den samme snakken du ville brukt ved en ny kunde som har behov for din tillit.
 • Lytt til søkeren, IKKE til deg selv. En stor samtalefeil er kun å ville høre seg selv. Det er den potensielle nye medarbejderen som er i sentrum her.

Forskjellige roller i salongen

Du skal ha satt deg noen kriterier for hvilken rolle du har behov for å dekke i salongen. Hvis du ikke har gjort et grundig forarbeid her kan du bevege deg i feil retning. Det er mange roller som skal utfylles i salong, og alle roller er av stor viktighet for at det fulle teamet kan fungere og ledes optimalt. Har du behov for en lederrolle, arbeidsjern, eller en sosial person. Tenk grundig over disse faktorene før du setter i gang jobbintervjuet. Vi er som frisørfolk tilbøyelige til å «bare» falle for den kreative kunstner. Han/hun er en utrolig viktig brikke i teamet ditt, men for mange av samme type skaper barsk konkurranse og splid. Ikke mange tenker den pleasende personen inn i teamet sitt, men dette rolige og overskuddsaktige mennesket er kanskje den brikken som skaper fundamentet som kreativitetens kaos.

 • Spør om deres generelle familieliv
 • Få et familiært bilde av personen og hvilken rolle de utfyller der.
 • Spør om hvordan de opplever seg selv i et team.
 • Ikke legg skjul på intensjonene i spørsmålene dine.

Passer til forretningsprofilen

Du skal sørge for å få forretningsprofilen din lagt inn i ligningen når du skal ha et jobbintervju.

Hvilken kundegruppe vil du henvende deg til, og til hvilken pris vil du selge din nye medarbeiders ytelse. Hvor viktige er de faglige kompetansene og hva vil du gjøre for å forbedre eventuelle mangler. I vår konkrete forretning er den faglige kvalitet forståelig nok meget viktig. Vi har gjort oss noen tanker og forberedende øvelser i hvilket faglig nivå vi ønsker at den potensielle medarbeider skal ende i. Gjør det 100 prosent klart for søkeren hva det er du forlanger på det faglige området. Det kan være vanskelig å snakke om den faglige delen, da en del av fagligheten vår er det kunstneriske uttrykket. Det kan du ikke være konfliktsky. Gi plass til søkerens personlig, den er viktig for deg i forbindelse med det kreative valget. Du trenger ikke å være den dyktigste medarbeideren på alle områder, men skal være dyktig til å sjonglere med forretningens kompetanser. Hvis alle er like som deg får du en hårfabrikk og ikke et kreativt verksted.

 • Kartlegg søkerens kompetanser.
 • Kall inn til prøveklipp/styling/coloristtest. Sett av god tid – også av den egen – til disse.
 • La søkeren bringe sine egne modeller. Her får du et godt innblikk i engasjement, og det bidrar til søkerens ro i arbeidet. De skal ikke gå og frykte ubehagelige overraskelser.
 • Spør om sosiale engasjement. Har søkeren vært frivillig i sport, musikk, politikk eller annet sosialt arbeid.
 • Spør hva den største suksessen søkeren har opplevd i sitt liv er.
 • Spør hva de føler som et nederlag. Ikke for å snakke og være fordømmende, men for å kort kartlegge personligheten.
 • Gi også noe av deg selv på veien.
 • Finn begrunnelsen for å søke akkurat DEN stillingen i akkurat DIN forretning.

Den økonomiske rammen

Det er viktig at du innen jobbintervjuet har en økonomisk ramme. Det er også viktig at den nye medarbeideren kan bidra positivt til forretningens resultat innenfor en gitt periode. Ikke hold disse rammene skjult for søkeren. Få også søkeren til å gi et bilde av hva deres forventning i forhold til lønn og ansettelsesforhold er. Det er ikke grunn til å kaste bort hverandres tid hvis avstanden er for stor til å begynne med. Sist men ikke minst er det viktig at det er deg som er styrende. Gjør det til en dyd å være likeglad med om du får den ene eller den andre søkeren inn. I siste ende kan den mest ønskelige medarbeideren være for dyr. Tenk deg om, da det også er deg og din fremtid som står på spill når du gjennomfører en ansettelsesprosess.