Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for jobbannonsering på frisorjobb.no

 

Firmainformasjon

FRISORJOBB.NO er en jobbportal som henvender seg til frisørbransjen, noe som betyr at det kan opprettes jobbannonser målrettet til frisører, kosmetologer, negleteknikere, extensionister, eye-lash teknikere og mange flere. Vi har mer enn 10 år erfaring med jobbformidling i bransjen.

FRISORJOBB.NO eies og drives av Freeminds Media A/S, CVR-nr. 31 25 15 75, Store Regnegade 12, 4, 1110 Oslo K, tlf: 31 31 35 31, e-mail: info@frisorjob.dk.

 

Bestilling og betaling av jobbannonse

For bestilling av en jobbannonse skal det velges annonsetype. Når annonsetypen er valgt skal det uploades passende tekst og bildemateriale som matcher den valgte annonsetypen. De påkrevde firmainformasjonene utfylles og handelsbetingelsene aksepteres, og dermed kan jobbannonsen bestilles. Bestilling av en jobbannonse er først foretatt når betalingen er bekreftet og godkjent. Deretter sendes annonsen til gjennomgang og godkjennelse hos frisorjobb.no.

Bestilles annonsen innen klokken 14.00 på arbeidsdager, vil denne bli behandlet samme dag. Bestilles en annonse etter klokken 14.00 vil annonsen først bli behandlet den følgende arbeidsdagen.

Hvis FRISORJOBB.NO kan godkjenne den innsendte formularen, herunder tekst, bilder, videoer m.m., vil annonsen publiseres på frisorjobb.no. Det tas forbehold for at eventuelle feil og mangler i det uploadede materialet kan utsette den endelig godkjennelsen av annonsen.

FRISORJOBB.NO forbeholder seg retten til å nekte å publisere en jobbannonse såfremt den etter FRISORJOBB.NOs oppfattelse strider imot gjeldende lover, hensyn til tredjemann mv.

 

FRISORJOBB.NO mottar betaling med følgende betalingskort:
VISA, Mastercard, xxx, xxxx, xxx. Betalingen vil først bli trukket fra din konto i det øyeblikket annonsen publiseres.

Du mottar en kvittering på at vi har mottatt annonsen til godkjennelse.
Når FRISORJOBB.NO godkjenner jobbannonsen mottas en bekreftelse samt faktura på kjøpet.

 

Angrerett

Det er ingen angrerett når annonsen først har blitt publisert. Kjøpet kan annulleres hvis dette skjer innen annonsen er blitt publisert.
Beskjed om annullering skal skje på info@frisorjobb.no.

 

Firmaopplysninger

Når du bestiller en jobbannonse på FRISORJOBB.NO blir du som minimum bedt om å opplyse firmanavn, navn på bestillende medarbeider, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Disse dataene lagres, herunder også hvilke annonser som har blitt kjøpt, men opplyses og selges ikke til tredjepart.

Jobbannonsen vil bli vist på FRISORJOBB.NO i XX dager, hvor den etterfølgende vil bli slettet. Du mottar ikke særskilt orientering herom. Du kan hvis ønskelig bestille annonsen igjen mot betaling på ny, såfremt du måtte ønske det.

 

Registrering av e-mail

Når du bestiller en annonse på FRISORJOBB.NO, sendes en bekreftelse, faktura m.m. over e-mail. Derfor skal denne registreres. E-mailadressen tilføyes automatisk til vårt elektroniske nyhetsbrev, hvor den kjøpte annonsen vil fremgå av det første utsendte nyhetsbrevet.

 

Reklamasjoner og ansvar for FRISORJOBB.NO

Såfremt du ønsker å reklamere over oppsettet av din annonse, skal dette skje senest 5 dager etter annonsen er vist første gang.
FRISORJOBB.NOs eventuelle erstatningsansvar for både direkte og indirekte tap er begrenset til det beløpet du har betalt for annonsen.

 

Sist oppdatert d. 1. april 2018